กิจกรรมประชาสัมพันธ์

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๔

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเททองหล่อพระรูปจำลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานในพระตำหนักฯ ณ โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๔

พิธีเททองหล่อพระรูปจำลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานในพระตำหนักฯ ณ โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระรูปจำลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานในพระตำหนัก บริเวณพื้นที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเป็นที่สักการบูชาของข้าราชการ ทหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในการดำเนินการจัดสร้าง พระตำหนักฯ ณ แหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๔

พิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในการดำเนินการจัดสร้าง พระตำหนักฯ ณ แหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการจัดสร้าง พระตำหนักประดิษฐานพระรูปหล่อจำลองขนาดเท่าพระองค์จริง ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ อ.เกาะช้าง จ.ตราด และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ณ แหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats