กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีส่ง หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง ๑๘-๓๐ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีส่ง หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง ๑๘-๓๐ พ.ค.๕๔ พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่ง หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง ๑๘-๓๐ พ.ค.๕๔ โดยมี พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทาง ฯ ให้การต้อนรับ บน ร.ล.นราธิวาส ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง ๑๘-๓๐ พ.ค.๕๔ พร้อมด้วยกำลังพลที่เดินทางกับ ร.ล.นราธิวาส ประกอบ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติราชการใน ทรภ.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยายได้เรียนเชิญ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ข้าราชการ ที่ผ่านการอบรมภาษาเวียดนามจาก ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ทรภ.๑ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ทรภ.๑ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ใน บก.ทรภ.๑ และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติ ราชการใน ทรภ.๑ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย บุคคล เอกสาร สถานที่ และ การข่าวกรองเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก ขว.ทร. เป็นผู้บรรยาย ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats