กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Hoang Van Ke ( หว่าง วัน เก๋) รองประธานคณะกรรมการประชาชน นครไฮฟอง เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Hoang Van Ke ( หว่าง วัน เก๋) รองประธานคณะกรรมการประชาชน นครไฮฟอง เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Hoang Van Ke ( หว่าง วัน เก๋) รองประธานคณะกรรมการประชาชน นครไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี Trinh sy Huynh (พล.ต.จิ่ง ซี้ หวุ่น) รองผู้บัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี Trinh sy Huynh (พล.ต.จิ่ง ซี้ หวุ่น) รองผู้บัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี Trinh sy Huynh (พล.ต.จิ่ง ซี้ หวุ่น) รองผู้บัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.NGUYEN VIET NHIEN ( เหงียน วัน เหี้ยน )รองผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.NGUYEN VIET NHIEN ( เหงียน วัน เหี้ยน )รองผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.NGUYEN VIET NHIEN ( เหงียน วัน เหี้ยน )รองผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำ ร.ล.นราธิวาส เทียบท่าเรือไฮฟอง เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๔

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำ ร.ล.นราธิวาส เทียบท่าเรือไฮฟอง เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำ ร.ล.นราธิวาส เทียบท่าเรือไฮฟอง โดยมีนายอนุสน ชิวรรโน เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นาวาเอก อ้น เวียน แท้ รองเสนาธิการทหารเรือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้แทนจากภาคทหารบกที่ ๓ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats