กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๗ เม.ย.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๗ เม.ย.๕๔พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ของทัพเรือภาคที่ ๑ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโดยมี พ.อ.(พิเศษ) ดำรงพล เชิดสงวน อาจารย์อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ ฯ ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๗ เม.ย.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑ เม.ย.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑ เม.ย.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยประกอบ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า ให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑ เม.ย.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (ผอ.สธน.ทร.) ณ ห้องเกาะช้าง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (ผอ.สธน.ทร.) ณ ห้องเกาะช้าง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (ผอ.สธน.ทร.) ขอเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และขอเข้าตรวจราชการสายวิทยาการ ธน.ของ ทรภ.๑ โดยรับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง จาก ธน.ทรภ.๑ ณ ห้อง เกาะช้าง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔

พิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่ ๑ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats