กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล จก.ขส.ทร.และคณะ ณ ห้อง เกาะกูด บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล จก.ขส.ทร.และคณะ ณ ห้อง เกาะกูด บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผบ.ทรภ.๑ รับการเยี่ยมคำนับจาก พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล จก.ขส.ทร.และคณะ ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง เพื่อขอรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบสถานภาพของยานพาหนะที่อยู่ในความครอบครอง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้อง เกาะกูด บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการรณรงค์พิทักษ์และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการรณรงค์พิทักษ์และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์พิทักษ์และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และปลุกจิตสำนึกให้เกิดความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นวิทยากร ณ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพูดและการบรรยาย” ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๔

การบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพูดและการบรรยาย” ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้นำจัดการความรู้ ทรภ.๑/เสธ.ทรภ.๑ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพูดและการบรรยาย” เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นายทหารสัญญาบัตรของ ทรภ.๑ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ น.อ.John Mosier,Jr รอง ผอ.กองข่าว ทร.สหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ น.อ.John Mosier,Jr รอง ผอ.กองข่าว ทร.สหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ น.อ.John Mosier,Jr รอง ผอ.กองข่าว ทร.สหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อปรึกษาหารือสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ทัพเรือภาคที่ ๑ และเพื่อเป็นการแสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน อันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของ ทั้งสองกองทัพแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats