เยี่ยม " ชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ " ตาสับปะรดในทะเล

เยี่ยมชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ ตาสับปะรดในทะเล
blank1เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เดินทางมาเยี่ยมและพบปะ สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ ณ หอประชุมสมาคมการประมงสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
blank1โดยมี นาวาเอก จิตรพล ไชยวงศ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสมุทรปราการ นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ
blank1พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล กล่าวว่าชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ เปรียบเหมือนตาสับปะรด ที่สามารถช่วยสอดส่องดูแล ขณะทำการประมงอยู่ในท้องทะเล เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ เรือประมงอับปาง การกระทำผิดกฎหมายทางทะเล เรือประมงที่ได้รับอุบัติเหตุ เรือสินค้าที่ลักลอบปล่อยของเสียลงทะเล หรือเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย
blank1โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ หรือเรือรบทหารเรือในทะเล หรือทางวิทยุสื่อสารมดดำ ช่อง ๒๑ ความถี่ ๑๕๖.๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์ เพื่อที่จะสามารถเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือได้ในทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่กล่าวไว้ว่า ประชาชนเดือดร้อนหรือมีภัยที่ใด จะมีทหารเรืออยู่ที่นั่น และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน และในโอกาสเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนในวันนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดียิ่ง จากพี่น้องชาวประมงสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ชมรมมดดำนาวี ทรภ.๑เยี่ยม " ชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ " ตาสับปะรดในทะเล
View My Stats