กิจกรรมชมรมวิทยุมดดำนาวี

ทัพเรือภาคที่ ๑ สัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี

สัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี
blank1เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการสัมมนาแกนนำสมาชิกชมรม โดยมีพลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ห้องเกาะช้าง)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจจกรรมประชุมสัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมวิทยุ มดดำนาวี

วิทยุมดดำนาวี blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมวิทยุ มดดำนาวี โดยมี พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ชมรมมดดำนาวี ทรภ.๑
View My Stats