กิจกรรมชมรมวิทยุมดดำนาวี

รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี blank1นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ (รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑) พร้อมด้วย นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เลขานุการชมรมฯ (ผู้อำนวยการกองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ ๑) และคณะทำงานชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนแกนนำสมาชิกร่วมกับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายบุญยง นิ่วบุตร นายกสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลมและสมาชิกชมรมมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาแกนนำสมาชิกชมรมชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมี แกนนำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน ณ อาคารนาวีภิรมย์ ๑ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

เรือหลวงปราบปรปักษ์ จับกุมเรือประมงเวียดนามลักลอบทำประมง

เรือหลวงปราบปรปักษ์ จับกุมเรือประมงเวียดนามลักลอบทำประมง blank1เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับแจ้งจากชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ว่า มีเริอประมงเวียดนามประมาณ ๓ ลำ กำลังทำการประมงอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณแบริ่ง ๒๗๕ ระยะ ๔๕ ไมล์ จากปลายแหลมเทียนเกาะกูด ในการนี้ทัพเรือภาคที่ ๑ จึงได้สั่งการให้ เรือหลวงปราบปรปักษ์ ออกเรือลาดตระเวนค้นหาและจับกุม ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมเรือประมงเวียดนาม จำนวน ๑ ลำ ไม่มีหมายเลขทะเบียนเรือ พร้อมลูกเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๗ คน นำเรือประมงพร้อมลูกเรือส่งที่ท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อทำการสอบสวนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่ง สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิก

จัดการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิก
blank1พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มสมาชิกที่ทำการประมงในทะเล และสร้างมวลชนในทะเล ที่สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๑ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงกับสภาพความเป็นจริงของการทำประมงในปัจจุบัน และเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ชมรมมดดำนาวี ทรภ.๑
View My Stats