เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเรือประมง กรณีเรือประมงถูกเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จับกุมบริเวณรอยต่อชายแดนทางทะเลจังหวัดตราด

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเรือประมง กรณีเรือประมงถูกเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จับกุมบริเวณรอยต่อชายแดนทางทะเลจังหวัดตราด
blank1เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทน พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินไปพบปะ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเรือประมง กรณีเหตุการณ์เรือประมงชัยประเสริฐ ๑๒ และเรือโชคบุญมี ๙ ถูกเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จับกุมบริเวณรอยต่อชายแดนทางทะเลจังหวัดตราด และได้ส่งเรือพร้อมลูกเรือประมง จำนวน ๑๔ คน กลับประเทศไทย ณ ท่าเทียบเรือสะพานปลาสมุทรปราการ โดยมี น.ท.ศุภเดช แก้วในหิน หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ และผู้ประกอบการเรือประมงร่วมให้ข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสายไฟระบบ VMS ของเรือประมงทั้ง ๒ ลำ ถูกตัดขาด ลูกเรือประมง จำนวน ๑๔ คน ปลอดภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเรือประมง กรณีเรือประมงถูกเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จับกุมบริเวณรอยต่อชายแดนทางทะเลจังหวัดตราด
View My Stats