ตังเกกัมพูชาตบตาใช้เรือไทยทำประมงไม่รอดถูกจับกลางทะเลไทย โดนข้อหาหลายกระทง

ตังเกกัมพูชาตบตาใช้เรือไทยทำประมงไม่รอดถูกจับกลางทะเลไทย โดนข้อหาหลายกระทง
blank1เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ท่าเรือกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอกธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ นายทหารพระธรรมนูญ ทัพเรือภาคที่ ๑ และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ เข้าตรวจสอบการจับกุมเรือประมงสัญชาติไทย ที่มีชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย
blank1ตามที่ เรือเอกณัฐกานต์ ขวัญเพ็ชร ผู้ควบคุมเรือตรวจการณ์ ๒๖๙ ( เรือ ต.๒๖๙) ได้รับคำสั่งจาก พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑) ให้นำเรือลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ขณะที่เรือลาดตระเวนถึงบริเวณ เเลต ๑๒ องศา ๒๕.๐๔ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๐๗.๐๓ ลิปดา ตะวันออก แบริ่ง ๑๒๒ ระยะ ๑๑.๒ ไมล์ จากเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย พบเรือประมงแล่นอยู่ในทะเลมีพิรุธต้องสงสัย จึงส่งสัญญาณให้เรือหยุด เพื่อตรวจสอบ พบว่าเรือประมงชื่อ โชคยศวร ตัวเรือและเก๋งเรือสีฟ้าคาดขาว กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔.๒๖ เมตร ขนาด ๐.๙๗ ตันกรอส มีนาย ไล มาน อายุ ๕๖ ปี สัญชาติกัมพูชา เป็นผู้ควบคุมเรือที่ไม่มีทะเบียนเรือ ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้เรือ และไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถให้ทำการในตำแหน่งผู้ควบคุมเรือ และไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย จึงจับกุมและควบคุมเรือมาตรวจสอบที่ท่าเรือกลางอ่าว ฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
blank1โดยแจ้งข้อกล่าวหา ไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถทำงานในเรือ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ มาตรา ๒๘๒ ไม่สามารถนำใบทะเบียนออกแสดงได้ทันทีเมื่อขอตรวจ ตาม พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ มาตรา ๑๗ เป็นผู้ควบคุมเรือใช้เรือสยาม ซึ่งมีคนประจำเรือเป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วยร่วมกันทำการประมง โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ เป็นบุคคลต่างด้าวไม่เข้าเมืองตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนด เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และยังขอให้ดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ ตามที่พนักงานสอบสวนจะเห็นสมควร กับขอให้ดำเนินคดีกับนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องในความผิดตามที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควรอีกด้วย โดยส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
blank1ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวของ ทัพเรือภาคที่ ๑/ศรชล.ภาค ๑ เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของ (ศปมผ.) เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบเรือประมงต้องสงสัย จะเข้าดำเนินการตรวจสอบในทันที ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงของไทยหรือต่างชาติก็ตาม

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลตังเกกัมพูชาตบตาใช้เรือไทยทำประมงไม่รอดถูกจับกลางทะเลไทย โดนข้อหาหลายกระทง
View My Stats