ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับท่าเรือระหว่างประเทศ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยของเรือ ภายใต้รหัส NASMEX 2019

ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับท่าเรือระหว่างประเทศ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยของเรือ ภายใต้รหัส NASMEX 2019
blank1เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมวังแก้ว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (กลุ่ม ปตท.) ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS Code NASMEX 2019 โดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าวจำนวนมาก
blank1พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญในการป้องกันประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาและป้องกัน จึงต้องมีภารกิจการฝึกซ้อมการรักษาและป้องกันความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ประสานในทิศทางเดียวกัน อันนำมาซึ่งการเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติใด ๆ ขึ้น โดยการฝึกซ้อมแผนฯ ภายใต้รหัส NASMEX 2019 ในครั้งนี้ นับเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งที่ ๗ โดยมีการเริ่มการฝึกฯ มาตั้งแต่ปี ๒๐๐๗ จนถึง ๒๐๑๙
blank1การฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานและท่าเรือเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๑๓ หน่วยงาน อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทัพเรือภาคที่ ๑ กรมเจ้าท่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม บริษัท โกลว์ จำกัด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด ( มหาชน) บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท เอ็นเอฟซีจำกัด (มหาชน) โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในทางทฤษฎี ควบคู่กับการฝึกซ้อม ตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากฝ่ายทัพเรือภาคที่ ๑ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การนำเสนอข้อมูลต่างๆ ระหว่างห่วงการฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับท่าเรือระหว่างประเทศ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยของเรือ ภายใต้รหัส NASMEX 2019
View My Stats