ทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประมงอับปางเมื่อ ๕ ส.ค.๕๔

ช่วยเหลือเรือประมง

เมื่อ ๔ ต.ค.๕๔ เวลา ๐๘๓๐ ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย เรือ ต.๑๖ พร้อมด้วย ชปพ.ทรภ.๑ เดินทางไปช่วยเหลือเรือประมงชื่อ โชคศิริวุฒิ ซึ่งได้อับปางลงบริเวณ แบริ่ง ๒๓๕ ระยะ ๕.๕ ไมล์ จากปลายเกาะคราม


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประมงอับปางเมื่อ ๕ ส.ค.๕๔
View My Stats