ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันระดับ Tier 2 "Oil Spill Response CPX and FTX" ณ ห้องประชุม RIL Auditorium บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ
View My Stats