ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังทางเรือ เข้าร่วมลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๓๐

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังทางเรือ เข้าร่วมลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๓๐
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังทางเรือ เข้าร่วมลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๓๐ โดยจัดกำลังเป็น "หมู่เรือลาดตระเวนร่วม กองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม " ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง พร้อมเฮลิคอปเตอร์ ๑ ลำ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม จำนวน ๒๓ นาย พร้อมเรือยางท้องแข็ง (RHIB) จำนวน ๒ ลำ และชุดสนับสนุนอากาศยาน จำนวน ๗ นาย โดยมี นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี เสนาธิการ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหมู่เรือ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังทางเรือ เข้าร่วมลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๓๐
View My Stats