ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางไปทดสอบขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงของท่าเรือไออาร์พีซี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางไปทดสอบขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงของท่าเรือไออาร์พีซี
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ พร้อมผู้บริหารบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เดินทางไปทดสอบขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงของท่าเรือไออาร์พีซี บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย จัดเรือหลวงอ่างทอง เป็นพาหนะในการเดินทางของคณะฯ เพื่อเยี่ยมชมภูมิประเทศทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๑ ในเส้นทาง ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ-ท่าเรือไออาร์พีซี ฯ พร้อมทั้งสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร และเยี่ยมชมกิจการบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางไปทดสอบขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงของท่าเรือไออาร์พีซี
View My Stats