กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเรือประมง กรณีเรือประมงถูกเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จับกุมบริเวณรอยต่อชายแดนทางทะเลจังหวัดตราด

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเรือประมง กรณีเรือประมงถูกเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จับกุมบริเวณรอยต่อชายแดนทางทะเลจังหวัดตราด
blank1เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทน พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินไปพบปะ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเรือประมง กรณีเหตุการณ์เรือประมงชัยประเสริฐ ๑๒ และเรือโชคบุญมี ๙ ถูกเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จับกุมบริเวณรอยต่อชายแดนทางทะเลจังหวัดตราด และได้ส่งเรือพร้อมลูกเรือประมง จำนวน ๑๔ คน กลับประเทศไทย ณ ท่าเทียบเรือสะพานปลาสมุทรปราการ โดยมี น.ท.ศุภเดช แก้วในหิน หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ และผู้ประกอบการเรือประมงร่วมให้ข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสายไฟระบบ VMS ของเรือประมงทั้ง ๒ ลำ ถูกตัดขาด ลูกเรือประมง จำนวน ๑๔ คน ปลอดภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ สั่งการให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๑๑๑ (เรือ ต.๑๑๑) ออกเรือลาดตระเวนค้นหา พิสูจน์ทราบและควบคุมเรือประมงเวียดนามที่เข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ สั่งการให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๑๑๑ (เรือ ต.๑๑๑) ออกเรือลาดตระเวนค้นหา พิสูจน์ทราบและควบคุมเรือประมงเวียดนามที่เข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย
blank1เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์เเดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ สั่งการให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๑๑๑ (เรือ ต.๑๑๑) ออกเรือลาดตระเวนค้นหาและพิสูจน์ทราบเรือประมงต้องสงสัยเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย หลังจากได้รับแจ้งจากเรือประมงไทยเครือข่ายชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พบเรือประมงเวียดนาม ขนาด ๔ วา ๒ ศอก และขนาด ๖ วา ๒ ศอก สีเขียวคาดฟ้า รวม ๒ ลำ เป็นเรือประมงประเภทเบ็ดราวหมึก กำลังลักลอบทำการประมงอยู่ จึงเข้าควบคุมเรือประมงดังกล่าว โดยมีลูกเรือทั้งหมด ๗ คน (ลำเล็ก ๒ คน ลำใหญ่ ๕ คน) เข้าจอด ณ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ (กลางอ่าว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำส่งพนักงานสวบสวน สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย จำนวน ๓ ลำ

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย จำนวน ๓ ลำ
blank1เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีเรือประมงต่างชาติรุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๕๐ ลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๑ องศา ๐๕ ลิปดา ตะวันออก ห่างจากฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะ ๗๕ ไมล์ จึงได้ประสานกรมประมง ให้เรือตรวจประมง ๖๑๐ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ออกเรือตรวจสอบเรือประมงต่างชาติดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ตรวจเยี่ยมค้นเรือประมง ส.โชคชิงชัย ๕๕๕ ซึ่งได้ลักลอบทำการประมงโดยผิดกฎหมาย

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงลักลอบทำการประมงโดยผิดกฎหมาย เรือประมง ส.โชคชิงชัย ๕๕๕
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าตรวจค้น จากเหตุที่เรือตรวจการใกล้ฝั่ง หมายเลข ๙๙๖ ได้ออกเรือสนับสนุน การฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ในทะเล จนเมื่อเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ได้ทำการตรวจเยี่ยม/ค้น เรือประมงชื่อ ส.โชคชิงชัย ๕๕๕ บริเวณ ทิศตะวันตก ระยะ ๕ ไมล์ จากเกาะแสมสาร ในระหว่างทำการหยุด เรือประมงลำดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือ จึงให้ชุดตรวจเยี่ยม/ค้น ตรวจอย่างละเอียด พบการกระทำความผิด ๒ ข้อหา คือ ๑. จำนวนลูกเรือที่แจ้งออก (๑๑ คน) ไม่ตรงกับลูกเรือที่มีอยู่จริง (๒๑ คน) เป็นคนไทย ๓ คน เป็นชาวกัมพูชา ๑๘ คน ๒. แรงงานต่างด้าว ไม่มีบัตรอนุญาติ จำนวน ๑๐ คน จึงได้ควบคุมเรือประมงลำดังกล่าวไปยัง ท่าเทียบเรือกองบัญชาการ กองเรือยุทธการกลางอ่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
View My Stats