กิจกรรม ศรชล.เขต ๑

ท่าเรือแหลมฉบัง นำทีมตั้งโต๊ะแถลงข่าวรอบสอง เปิดโอกาสให้สายการเดินเรือชี้แจง ยืนยันมีหลักฐานเอกสารการส่งมอบสารเคมีแคลเซียมไฮโบโคราย จำนวน ๑๓ ตู้ ไปยังท่าเรือเอกชน ในกรุงเทพ แต่วันนี้ไม่ได้นำมาโชว์

ท่าเรือแหลมฉบัง นำทีมตั้งโต๊ะแถลงข่าวรอบสอง เปิดโอกาสให้สายการเดินเรือชี้แจง ยืนยันมีหลักฐานเอกสารการส่งมอบสารเคมีแคลเซียมไฮโบโคราย จำนวน ๑๓ ตู้ ไปยังท่าเรือเอกชน ในกรุงเทพ แต่วันนี้ไม่ได้นำมาโชว์
blank1เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุม สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ตัวแทนจากท่าเทียบเรือ เอ ๒  ตัวแทนจากสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า ตัวแทนจากกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ตัวแทนจากศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ตัวแทนจากสายการเดินเรือ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแถลงข่าวเหตุเพลิงไหม้บนเรือบรรทุหสินค้า KMTC HONGKONG ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) ประจำปี ๒๕๖๒

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) ประจำปี ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทลแอนด์เรสสิเดนท์ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลในพื้นที้รับผิดชอบ เพื่อบูรณาการระบบสั่งการในการจัดการเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีเอกภาพ ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเล อาทิ การฝึกซ้อมกรณีเรือประสบอุบัติหตุทางทะเล และการฝึกซ้อมกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล ณ พื้นที่ทางทะเลในเขตท่าเรือศรีราชา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ๒๘ หน่วยงาน หน่วยงานภาคเอกชน ๑๗ หน่วยงาน เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๒ ให้กับหน่วยงานหลักใน ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต ๑ อีกทั้งยังเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรับทราบแผนการดำเนินงาน อุปสรรค ข้อขัดข้อง จากผู้แทนหน่วยงานเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๒ ร่วมกันต่อไป ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
blank1เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับหน่วยงานหลักใน ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต ๑ อีกทั้งยังเป็นการรวบรวม อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ จากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทราบต่อไป ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑
View My Stats