เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
blank1เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรสงคราม และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรสาคร พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรปราการ สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
View My Stats