ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ พร้อมด้วย เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงชุมพร และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออก เรือประมงหลังสวน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ พร้อมด้วย เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออก เรือประมงหลังสวน
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๑ และ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออก เรือประมงหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ พร้อมด้วย เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงชุมพร และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออก เรือประมงหลังสวน
View My Stats