การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจำปี งป.๕๔ ณ อาคารเคียงสะเก็ด บริษัท บี แอล ซี พี พาวเวอร์ จำกัด เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๔

การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑

พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ( ศรชล.เขต ๑ ) / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจำปี งป.๕๔ เพื่อทดสอบการประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการในทะเล เพื่อทดสอบการปฏิบัติการและการประสานงานกับบริษัทท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ศรชล.เขต ๑ และเพื่อทดสอบความพร้อมในการควบคุมสถานการณ์ระหว่าง ศรชล.เขต ๑ กับภาคเอกชนในพื้นที่ ณ อาคารเคียงสะเก็ด บริษัท บี แอล ซี พี พาวเวอร์ จำกัด จ.ระยอง เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจำปี งป.๕๔ ณ อาคารเคียงสะเก็ด บริษัท บี แอล ซี พี พาวเวอร์ จำกัด เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๔
View My Stats