กิจกรรม ศรชล.เขต ๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าเยี่ยมพบปะและหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) การค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าเยี่ยมพบปะและหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) การค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะและหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) การค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย กับนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  และคณะฯ  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจการปฏิบัติงานและรับฟังผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป หรือ EU ในการส่งสินค้าประมงของไทยเข้าสหภาพยุโรป

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประมง อ.มาโนชพานิช ๑๒

 ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ (ศปก.ทรภ.๑) ช่วยเหลือเรือประมง อ.มาโนชพานิช ๑๒
blank1ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ (ศปก.ทรภ.๑) ได้รับเเจ้งจากชาวประมงว่า พบเห็นเรือประมง ชื่อ อ.มาโนชพานิช ๑๒ ขนาด ๒๖.๒๓ ตันกรอส เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก แจ้งออกจาก ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ระยอง เมื่อเย็นวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ประสบอุบัติเหตุจมลง บริเวณ เเลต ๑๒.๓๖ เหนือ ลอง ๑๐๑.๑๖ ตะวันออก มีคนประจำเรือรวมไต๋เรือ จำนวน ๑๒ คน เป็นคนไทย จำนวน ๒ คน ชาวกัมพูชา ๑๐ คน ซึ่งขณะเรือจมได้รับการช่วยเหลือจากเรือข้างเคียง ช่วยเหลือลูกเรือไว้ได้ ๑๑ คน สูญหาย ๑ คน เป็นชาวกัมพูชา คาดว่าอาจจะติดอยู่ภายในเรือ ศปก.ทรภ.๑ ได้สั่งการให้ ร.ล.คีรีรัฐ ซึ่งลาดตระเวนอยู่ห่างจากจุดที่เรือจมระยะ ๑๐ ไมล์ เข้าทำการช่วยเหลือ และส่งนักดำน้ำ ลงดำค้นหา แต่ขณะนี้ยังไม่พบเรือประมงลำดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ บางสะพาน
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน รวมทั้งสอบถาม ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และ รับฟังข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑
View My Stats