กิจกรรม ศรชล.เขต ๑

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑  / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดเพชรบุรี
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเพชรบุรี รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็น โดยมี นาวสโท สากล มณีนวล หน.ศูนย์ควบคุมฯ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสมุทรปราการ เป็นตัวแทน ในพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันอาภากร

 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสมุทรปราการ เป็นตัวแทน ในพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันอาภากร
blank1นาวาเอก เสรี คงน้อย หัวหน้าศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรปราการ มอบหมายให้ นาวาตรี ธนชิต ยอดสอน ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรปราการ เป็นตัวแทน ในพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ "พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)" เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ร่วมกับ สมาคมประมงสมุทรปราการ ประมงจังหวัด กรมเจ้าท่าสมุทรปราการ ตำรวจน้ำ องค์การสะพานปลา แรงงานจังหวัด และชาวประมงในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

กำลังพลศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงปากน้ำชุมพร ร่วมกันทำความสะอาดศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงปากน้ำชุมพร ร่วมกันทำความสะอาด ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร
blank1กำลังพลของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงปากน้ำชุมพร ร่วมกันทำความสะอาดศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ปากน้ำชุมพร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ข้าราชการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงหลังสวน พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

ข้าราชการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง หลังสวน พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีสักการะ พระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร
blank1ข้าราชการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง หลังสวน พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ พ่อค้า ประชาชน และตัวแทนชาวประมงในพื้นที่ ปากน้ำหลังสวนฯ ร่วมพิธีสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ เรือจักรีนฤเบศรจำลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑
View My Stats