กิจกรรม ศรชล.เขต ๑

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงหลังสวน จังหวัดชุมพร

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน จังหวัดชุมพร
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเลหลังสวนชุมพร รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสาคร ณ ท่าเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสาคร ณ ท่าเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสาคร ณ ท่าเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้พบปะสื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ในด้านการปฏิบัติในการตรวจแรงงานภาคประมง เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑  / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดเพชรบุรี
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเพชรบุรี รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็น โดยมี นาวสโท สากล มณีนวล หน.ศูนย์ควบคุมฯ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสมุทรปราการ เป็นตัวแทน ในพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันอาภากร

 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสมุทรปราการ เป็นตัวแทน ในพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันอาภากร
blank1นาวาเอก เสรี คงน้อย หัวหน้าศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรปราการ มอบหมายให้ นาวาตรี ธนชิต ยอดสอน ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรปราการ เป็นตัวแทน ในพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ "พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)" เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ร่วมกับ สมาคมประมงสมุทรปราการ ประมงจังหวัด กรมเจ้าท่าสมุทรปราการ ตำรวจน้ำ องค์การสะพานปลา แรงงานจังหวัด และชาวประมงในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑
View My Stats