ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๖/๓๒๐

ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๖/๓๒๐
blank1นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๖/๓๒๐ ของไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๑๖ ของศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ซึ่งชาวประมงเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน โดยมี นาวาเอก สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการอบรม/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๖/๓๒๐
View My Stats