ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกัน ชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐๔/๒๘๘ ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อ ๑๒ ก.ค.๕๔

หลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐๔/๒๘๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ก.ค.๕๔ โดยมี น.อ.อาทร เคลือบมาศ เลขานุการศูนย์ ทสปช.ในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ /รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้อำนวยการฝึก และ นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ทสปช.ในทะเล จ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อ ๑๒ ก.ค.๕๔


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกัน ชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐๔/๒๘๘ ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อ ๑๒ ก.ค.๕๔
View My Stats