ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเชิญธงศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ขึ้นสู่ยอดเสา มอบของที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาค ๑ เป็นประธานเชิญธงศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาค ๑ ขึ้นสู่ยอดเสา มอบของที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวต้อนรับเปิดการจัดกิจกรรม ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และเป็นประธานเชิญธงศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ขึ้นสู่ยอดเสามอบของที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และทักทายสมาชิกศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ รวมทั้งหมด ๑๑ จังหวัด ที่เข้าร่วมในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเชิญธงศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ขึ้นสู่ยอดเสา มอบของที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
View My Stats