ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบโล่เชิดชูเกียรติ และของที่ระลึกให้กับเจ้าของกิจการเรือประมง จำนวน ๔๔ ลำ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบโล่เชิดชูเกียรติ และของที่ระลึกให้กับเจ้าของกิจการเรือประมง จำนวน ๔๔ ลำ
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบโล่เชิดชูเกียรติ และของที่ระลึกให้กับเจ้าของกิจการเรือประมง จำนวน ๔๔ ลำ ที่นำเรือประมงเข้าร่วมในพิธีสวนสนามทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สมาคมการประมง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบโล่เชิดชูเกียรติ และของที่ระลึกให้กับเจ้าของกิจการเรือประมง จำนวน ๔๔ ลำ
View My Stats