รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เข้าถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เข้าถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เข้าถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอด ๗๐ ปี ที่ทรงครองราชย์ และจะน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ณ พระบรมมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เข้าถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
View My Stats