รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าพบปะหารือ กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อประสานจัดการอบรมหลักสูตร "ทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และเข้าพบนายอำเภอเมือง จังหวัดตราด ในการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ณ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
View My Stats