รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานร่วมกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดจันทบุรี

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานร่วมกับนาย วิทูรัช ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดจันทบุรี
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานร่วมกับนาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดจันทบุรี / ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งทะเล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว
blank1 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมมายุ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้มีข้าราชการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยราชการในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ณ บริเวณเขื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานร่วมกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดจันทบุรี
View My Stats