ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบประกาศนียบัตรในการปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบประกาศนียบัตรในการปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ /รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในการปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ โดยมี น.อ.อาทร เคลือบมาศ เลขานุการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ /รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการฝึก กล่าวรายงาน ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบประกาศนียบัตรในการปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๔
View My Stats