ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔
View My Stats