ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔
View My Stats