ทัพเรือภาคที่ ๑ สาธิตการชิงตัวประกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ เมื่อ ๔ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ สาธิตการชิงตัวประกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ เมื่อ ๔ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการสาธิตการชิงตัวประกันของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๔ มี.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ สาธิตการชิงตัวประกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ เมื่อ ๔ มี.ค.๕๔
View My Stats