รอง ผอ.ศูนย์ ทสปช. ในทะเล เขต ทรภ.๑ ตรวจเยี่ยมสมาชิก ทสปช. เขต ทรภ.๑ ผลักดันน้ำลงสู่ทะเล เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๔

ตรวจเยี่ยมสมาชิก ทสปช. เขต ทรภ.๑ ผลักดันน้ำลงสู่ทะเล blank1พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขต ทรภ.๑ และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขต ทรภ.๑ เพื่อรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ระหว่างดำเนินการผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ลงสู่ทะเลตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นาย วุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) ร่วมคณะไปด้วย เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๔

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑รอง ผอ.ศูนย์ ทสปช. ในทะเล เขต ทรภ.๑ ตรวจเยี่ยมสมาชิก ทสปช. เขต ทรภ.๑ ผลักดันน้ำลงสู่ทะเล เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๔
View My Stats