กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานพิธีตรวจพลสวนสนามและการปฏิญาณตนของเหล่าสมาชิก ไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเล เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานพิธีตรวจพลสวนสนามและการปฏิญาณตนของเหล่าสมาชิก ไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเล เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
blank1 เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่จากศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ จากพื้นที่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และชุมพร รวม ๔๐๐ คน เข้าร่วมในพิธีสวนสนามครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ทำบุญตักบาตรและเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ๔ มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล(ทสปช.)เขตทัพเรือภาคที่ ๑ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ๑  และผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมทำบุญตักบาตร
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล(ทสปช.)เขตทัพเรือภาคที่ ๑ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ๑ และผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ถวายพวงมาลัยสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเป็นประธานพิธีเปิดวันสถาปนา ทสปช.๔ มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะให้การต้อนรับ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑

  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ให้การต้อนรับ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ให้การต้อนรับจาก ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ จากพื้นที่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี และชุมพร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์ฯ

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑
View My Stats