กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล"รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวน
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน"การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ โดยมี นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการอบรม/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล"รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙

  รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน
blank1นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ โดยมี นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการอบรม/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดสมุทรสาคร

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดสมุทรสาคร
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จากจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับเยี่ยมคำนับจากประธานกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติตราด

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับเยี่ยมคำนับจากประธานกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติตราด
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับเยี่ยมคำนับจาก นายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่ม ไทยอาสาป้องกันชาติตราด เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑
View My Stats