กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ สาธิตการชิงตัวประกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ เมื่อ ๔ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ สาธิตการชิงตัวประกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ เมื่อ ๔ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการสาธิตการชิงตัวประกันของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๔ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเช้า พิธีเชิญธง ทสปช. ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเช้า พิธีเชิญธง ทสปช. ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเช้า พิธีเชิญธง ทสปช.และกล่าวต้อนรับสมาชิก ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑
View My Stats