ทัพเรือภาคที่ ๑ ถวายถังน้ำเพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง จำนวน ๔ ใบ ให้กับ วัดถ้ำระฆังทอง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อ ๔ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ถวายถังน้ำเพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง จำนวน ๔ ใบ ให้กับ วัดถ้ำระฆังทอง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อ ๔ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทน ทัพเรือภาคที่ ๑ ถวายถังน้ำเพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง จำนวน ๔ ใบ ให้กับ วัดถ้ำระฆังทอง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทัพเรือภาคที่ ๑ และ กองทัพเรือ เมื่อ ๔ ก.พ.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมเพื่อสังคมทัพเรือภาคที่ ๑ ถวายถังน้ำเพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง จำนวน ๔ ใบ ให้กับ วัดถ้ำระฆังทอง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อ ๔ ก.พ.๕๔
View My Stats