ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน การบริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ลดความแตกแยก ทางความคิด ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรม บ้านไม้หอม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมเพื่อสังคมทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๔
View My Stats