ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ใน ๑ เมษายน ๒๕๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ใน ๑ เมษายน ๒๕๕๔พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ใน ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ด้วยการพัฒนาวัดช่องแสมสารและวิหารหลวงพ่อดำ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมเพื่อสังคมทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ใน ๑ เมษายน ๒๕๕๔
View My Stats