ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ใน ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ด้วยการบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมเพื่อสังคมทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
View My Stats