ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อ ๖ มิ.ย.๕๔

มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว และโรงเรียนบ้านคลองเจ้า เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียน การสอนและการกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อ ๖ มิ.ย.๕๔


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมเพื่อสังคมทัพเรือภาคที่ ๑ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อ ๖ มิ.ย.๕๔
View My Stats