การประชุมประชาคมข่าวกรอง ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สโมสรสัญญาบัตร กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๔

การประชุมประชาคมข่าวกรอง ทรภ.๑

พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมข่าวกรอง ทรภ.๑ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หน่วยงานรักษา ความมั่นคงภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ด้านการข่าว ให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวของ ทรภ.๑ ณ สโมสรสัญญาบัตร กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๔


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมเพื่อสังคมการประชุมประชาคมข่าวกรอง ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สโมสรสัญญาบัตร กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๔
View My Stats