ทัพเรือภาคที่ ๑ ต้อนรับ คณะอาสาสมัคร Red Bull Spirit โครงการ “รวมพลังสดใส ใจอาสา ครั้งที่ ๓” ของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ณ ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนแยก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ต้อนรับ คณะอาสาสมัคร Red Bull Spirit โครงการ “รวมพลังสดใส ใจอาสา ครั้งที่ ๓” ของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ณ ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนแยก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๔น.อ.อาทร เคลือบมาศ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทน ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวต้อนรับ คณะอาสาสมัคร Red Bull Spirit โครงการ “รวมพลังสดใส ใจอาสา ครั้งที่ ๓” ของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด จัดขึ้น เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล นำโดย คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ผู้อำนวยการแผนก กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ณ ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนแยก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมพิทักษ์ทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ต้อนรับ คณะอาสาสมัคร Red Bull Spirit โครงการ “รวมพลังสดใส ใจอาสา ครั้งที่ ๓” ของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ณ ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนแยก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๔
View My Stats