ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทยปี ๒๕๕๔” ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔

ค่ายเยาวชน รักษ์ทะเลไทยปี ๒๕๕๔

พล.ร.ท. ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์ทะเลไทยปี ๒๕๕๔” ที่สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยคณะอนุกรรมการ งานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่ระยอง (IESG-RASC) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔


 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรมพิทักษ์ทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทยปี ๒๕๕๔” ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔
View My Stats