ศตส.ทรภ.๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

ต่อต้านยาเสพติด

ฝ่ายป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ (ศตส.ทรภ.๑) จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน และการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ๒๖ มิ.ย. เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด โดยมี พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรม ศป.ปส.ทรภ.๑ศตส.ทรภ.๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล
View My Stats