รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
blank1การแข่งขัน “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” ๕ ตอนจบ โดยเริ่มแข่งขันในวันพ่อ จบในวันแม่ ซึ่งประกอบด้วย
blank1- การจัดครั้งที่ ๑ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าทหารเรือ” ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
blank1- การจัดครั้งที่ ๒ “เหนือสุดดินแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา” ระหว่างเดือน มีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ในพื้นที่ หน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย
blank1- การจัดครั้งที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้” ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา
blank1- การจัดครั้งที่ ๔ “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ระหว่างเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
blank1- การจัดครั้งที่ ๕ “ทหารเรือไทยเทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินี” ระหว่างเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒
blank1ในการนี้กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าทหารเรือ” ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงชนะเลิศกีฬาแข่งเรือใบ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ในกีฬาเซียบเกมส์ (SEAP GAMES) และ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม เหล่านักกีฬาไอรอนแมน (Ironman Triathion) พบกันเร็วๆ นี้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (โปรดติดตามต่อไป)

 

 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
View My Stats