รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ และปฏิบัติการไตรกีฬา NAVY TRIATHLON;1st ESPISODE

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ และปฏิบัติการไตรกีฬา NAVY TRIATHLON;1st ESPISODE
blank1เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ และปฏิบัติการไตรกีฬา NAVY TRIATHLON;1st ESPISODE เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กำลังพลกองทัพเรือ ระดับผู้นำหน่วยที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬามาตรฐานโอลิมปิก ได้เตรียมตัวในการฝึกซ้อมไตรกีฬาเบื้องต้น แนวทาง เทคนิค และวิธีการการฝึกซ้อม รวมทั้งโภชนาการการกีฬาสำหรับนักไตรกีฬา อย่างถูกวิธีและเป็นระบบ โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์นิวัธน์ อิ่มอ่อง ผู้ฝึกสอนไตรกีฬาระดับ ๒ จากสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ และผู้ฝึกสอนขั้นสูงจาก USSA มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ซึ่งเปิดการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ และปฏิบัติการไตรกีฬา NAVY TRIATHLON;1st ESPISODE
View My Stats