ศรชล.ภาค ๑ /ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ PIPO หลังสวน ชุมพร หลังปลดใบเหลือง IUU มาตรฐาน ยังดีเยี่ยม

ศรชล.ภาค ๑ /ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ PIPO หลังสวน ชุมพร หลังปลดใบเหลือง IUU มาตรฐาน ยังดีเยี่ยม
blank1เมื่อวัน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงหลังสวน (PIPO หลังสวน) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก วชิรวิชญ์ ขาวคม หัวหน้าศูนย์ฯ และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ
blank1นาวาเอก ชำนาญ  พวงเพชร  กล่าวว่า พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการในการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผอ.ศรชล.ภาค ๑ /ผบ.ทรภ.๑) ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จนถึงจังหวัดตราด รวม ๑๑ จังหวัด ได้ฝากความห่วงใยมายังเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละจนผลงานเป็นที่ประจักและเป็นผลดีแก่ทางราชการ และขอให้ทุกคนยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ให้ลดหย่อนลงไป
blank1จากการที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลือง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพยายามแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU มาตลอดระยะเวลาเกือบ ๔ ปี นับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลืองเมื่อ เดือน เมษายน ๒๕๕๘ และประเทศไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทั้งการออกกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย ประเทศไทยได้แสดงความรับผิดชอบและบทบาท ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่าและรัฐตลาด ในระดับมาตรฐานสากล ส่งผลให้ EU ปลดใบเหลืองให้ไทย ซึ่งสะท้อนความสำเร็จที่ไทยได้ยกระดับของการทำประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกน่านน้ำเข้าสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ EU เพื่อส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
blank1ทั้งนี้รัฐบาลไทยยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการทำประมง IUU เพราะเห็นความจำเป็นในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป นั่นคือคำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรี
blank1ในส่วนของกองทัพเรือ และ ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปลดใบเหลืองดังกล่าวจนสำเร็จ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ ในศูนย์ PIPO ซึ่ง ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑) รับผิดชอบ อยู่จำนวน ๑๕ ศูนย์ จากจำนวนทั้งหมด ๓๐ ศูนย์ จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรม ศรชล.ภาค ๑ศรชล.ภาค ๑ /ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ PIPO หลังสวน ชุมพร หลังปลดใบเหลือง IUU มาตรฐาน ยังดีเยี่ยม
View My Stats