รายนามอดีตผู้บัญชาการ ทรภ.๑

  • PDFพิมพ์อีเมล
nac1boss_15 nac1boss_16 nac1boss_17 nac1boss_18
พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์
๑ เม.ย.๕๑ - ๓๐ ก.ย.๕๒
พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล
๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๔
พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน
๑ ต.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๕

พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖

nac1boss_19 nac1boss_19 nac1boss_19 nac1boss_19
พล.ร.ท.วีระพันธ์ สุขก้อน
๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗
พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี
๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘
พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙
พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา
๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐
Homeผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการ ทรภ.๑
View My Stats