ผู้บังคับบัญชา

  • PDFพิมพ์อีเมล

 

พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

 


พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

a03

พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

a04

พล.ร.ต.จตุพร ศุขเฉลิม
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑


 

พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑


น.อ.ธราพล นนทวาทิต
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

น.อ.ชำนาญ พวงเพชร
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

น.อ.ปพน หาญไพบูลย์
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

 

 

Homeผู้บังคับบัญชาทำเนียบผู้บังคับบัญชา
View My Stats